Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost MiniBuzz s.r.o. se sídlem Jičínská 226/17, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO 07738200, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 305820, provozovatel služby SuperKurýr (dále jen "MiniBuzz" nebo "správce"), zpracovává osobní údaje svých zákazníků ve smyslu nařízení č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR, dále jen "nařízení"), zejména

 • Jméno a příjmení odesílatele a příjemce
 • E-mailová adresa odesílatele a příjemce
 • Telefonní číslo odesílatele a příjemce
 • Fyzická adresa odesílatele a příjemce

Zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem řádného plnění smlouvy mezi zákazníkem a společností MiniBuzz, pokud taková byla uzavřena, nebo za účelem zpracování obchodní nabídky nebo zodpovězení dotazu nebo řešení stížností.

Správce také zpracovává tyto údaje ke zpětnému doložení smlouvy a případnému budoucímu uplatnění a ochrany práv a povinností smluvních stran. Uložení a zpracování osobních údajů k výše uvedeným účelům je na dobu 10 let po dokončení poslední části plnění podle smlouvy, ledaže jiný právní předpis stanoví delší dobu uložení smluvní dokumentace.

Osobní údaje mohou být pro Správce také zpracovávány zpracovateli:

 • Tripadvisor LLC, 400 1st Avenue, Needham, Massachusetts 02494, United States, provozovatel rezervačního systému
 • Stripe Payments Europe, Limited, The One Building, 1 Grand Canal Street Lower, Dublin 2, Co. Dublin, Ireland - provozovatel platební brány

Osobní údaje nebudou předány třetím stranám mimo EU s výjimkou společnosti Tripadvisor LLC.

Správce nemá osobu pověřence. Správce může být kontaktován e-mailem info@superkuryr.cz.

Cookies

Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webových stránek www.superkuryr.cz, využívá na těchto stránkách soubory cookies. Cookies jsou malé soubory, které webová stránka ukládá v počítači návštěvníka a které jeho webový prohlížeč poskytne stránce pokaždé, když se návštěvník na stránku vrátí.

Běžné webové prohlížeče (jako např. Google Chrome) podporují správu cookies. V nastavení prohlížeče může návštěvník manuálně mazat, blokovat nebo úplně zakázat cookies, a to i pro jednotlivé stránky. Pro více informací navštivte nápovědu Vašeho prohlížeče.

Webové stránky Správce používají následující cookies:

 • Funkční cookies: Jsou nezbytné pro základní funkčnost stránek, ty tak bez nich nemohou fungovat.
 • Analytické cookies: Slouží pro účely statistiky a sbírají anonymní data, která pomáhají lépe porozumět chování návštěvníků a jejich potřeby.
 • Marketingová cookies: Sbírají anonymní data, která umožňují lépe přizpůsobit reklamy zájmům návštěvníků, a to i mimo webové stránky Správce.

Používáním webových stránek Správce souhlasíte s použitím cookies.

Cookies mohou být zpracovány dalšími zpracovateli:

 • Google Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland - provozovatel Google Ads
 • Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA - provozovatel Google Analytics
 • Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA - provozovatel Facebook Ads

Práva zákazníků

Ve smyslu výše uvedeného Nařízení má zákazník právo

 • kdykoli se odhlásit z jakýchkoliv marketingových newsletterů,
 • vznést námitku proti zpracování dat,
 • zeptat se, jak zpracováváme jeho osobní údaje,
 • požadovat přístup k těmto datům, nechat je aktualizovat nebo opravit nebo požadovat omezení zpracování,
 • požadovat vymazání osobních dat,
 • požadovat přenesení dat,
 • vyžádat si kopii svých údajů,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud se domnívá, že práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
 • podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.